Library Automation Division

 LIB-201, First floor, PK Kelkar Library
IIT Kanpur UP, India
Phone No: 0512-259-7331, 6055

Web Team

Prof. Nandini Nilakantan
Prof. Nandini Nilakantan
Professor in-charge Library
librarian@iitk.ac.in
Dr. S K Vijaianand
Dr. S K Vijaianand
Deputy Librarian
vanand@iitk.ac.in
Mr. Prashanta K Behera
Mr. Prashanta K Behera
Assistant Librarian
pkbehera@iitk.ac.in
Dr. Sushanta K Pathy
Dr. Sushanta K Pathy
Assistant Librarian
spathy@iitk.ac.in
Mr. Brij Mohan Singh
Mr. Brij Mohan Singh
Assistant Library Information Officer
brij@iitk.ac.in
Mr. Ramakant
Mr. Ramakant
Assistant Library Information Officer
ramakant@iitk.ac.in
Mr Vivek Kumar Yadav
Mr Vivek Kumar Yadav
Assistant Library Information Officer
yadavvk@iitk.ac.in